Som medlem af Militærkøretøjsklubben ........

- er du også indirekte medlem af Motorhistorisk Samråd (MHS), og støtter derfor samrådets arbejde med at tale veterankøretøjejeres sag for politikere og myndigheder. Dertil kommer en række forsikringer, som dækker ved afvikling af klubarrangementer.

- kan du uden problemer tegne veteranforsikring, da Militærkøretøjsklubben anderkendes af forsikringsselskaberne og indfrier de krav, de stiller til medlemsskab af en forening.

- bliver du en del af et stærkt netværk af medlemmer, der deler din interesse og derfor kan hjælpe dig med både råd og dåd. Hjælpsomhed er et af vore kendetegn. Er du "nybegynder" så kontakt os før du eventuelt investerer - vi kan altid tilbyde en saglig og objektiv vejledning.

- Milklub Nyt: Bladet er elektronisk. Læs et eksempel her (PDF format):  Milklub Nyt nr 4 2014

- kan du deltage i vores hyggelige arrangementer og være med til at formidle viden om køretøjer og den tilhørende historie til publikum. Andre arrangementer er af mere social karakter, hvor vi kun er os selv og måske kører en tur i fædrelandet med kaffe og kage på dagsordenen.

- er du en vigtig del af en velfungerende klub, hvor din holdning og mening respekteres og hvor du er mere end velkommen til som aktivt medlem at gøre en forskel.